dinsdag 16 februari 2016 - Politieke belangen Burgernet belangrijker dan extra bereik onder burgers

Politieke belangen Burgernet belangrijker dan extra bereik onder burgers - Burgernet weigert   Burgernet meldingen ook te delen met de Nationale Politie.


16 februari 2016
YAZULA heeft op basis van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) op 7 augustus 2015 een verzoek aan Burgernet  gedaan om de Burgernet meldingen als open data voor de markt te ontsluiten.

Niet alleen YAZULA heeft een verzoek richting Burgernet  gedaan. Ook de Nationale Politie heeft recent eenzelfde verzoek in het kader van haar projectscope  “allerteringen van derden tonen op Politie.nl" richting Burgernet gedaan.

Zowel het verzoek als het bezwaar van YAZULA en het verzoek van de Nationale Politie is recent door Burgernet afgewezen. Burgernet vindt dat de informatie via haar website en haar app voldoende verspreid wordt en ziet geen nut in het ontsluiten van Burgernet meldingen als open data teneinde het verder verspreiden van deze meldingen via andere kanalen te faciliteren. 

Burgernet schrijft op haar website… 
Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon wordt opgespoord.

Die oproep geldt voor Burgers, Gemeente en de Nationale Politie, maar blijkbaar niet voor Burgernet zelf. 

Met de afwijzing van Burgernet wordt het pijnlijk duidelijk dat deze organisatie helemaal niet wenst samen te werken om de meldingen een breder bereik te geven en gaat daarbij zelfs zover dat niet alleen het verzoek van YAZULA wordt afgewezen, maar weigert zelfs ook enig medewerking richting de Nationale Politie. De organisatie die zelf het beheer voert over Burgernet.

Burgernet schrijft …… "Hoe groter het bereik is van Burgernet, hoe groter de kans dat een verdachte of vermist persoon wordt opgespoord."

YAZULA kan niet anders concluderen dan dat politieke belangen bij Burgernet prevaleren boven het vergroten van de pakkans van criminelen of het terugvinden van vermiste personen.

Hoe leg je ouders van een vermist kind uit dat Burgernet liever weigert haar informatie met andere partijen te delen, dan dat de kans op het sneller terugvinden van hun kind vergroot wordt door extra bereik te creëren?

Is dit wat er bedoeld wordt met Burgerparticipatie anno 2016? Minister Plasterk heeft in het algemeen overleg met de vaste commissie Binnenlandse Zaken tijdens de behandeling van de Who op 8 december 2015 aan de kamer beloofd dat als er data sets zijn die zich lenen voor ontsluiting als open data, maar waar door een bestuursorgaan geen medewerking aan verleend wordt, hij als coördinerend minister Open Data deze organisaties aan zal spreken op hun verantwoordelijkheid.

In tegenstelling tot de Nationale Politie is YAZULA via een omweg al in staat om de Burgernet meldingen via de YAZULA app locatie based te ontsluiten. Echter als Burgernet bereid zou zijn de meldingen zoals in de Who bedoeld is, als open data te ontsluiten, dan zou in bepaalde gevallen waar wij nu nog een afmeldingsbericht missen, dat via een API voorkomen kunnen worden. YAZULA is al een eind op weg, maar wij wil beter. De Nationale Politie staat echter nog met lege handen.

YAZULA roept Minister Plasterk, verantwoordelijk voor het open databeleid in Nederland en Minister van der Steur, verantwoordelijk voor de veiligheid in Nederland op om met Burgernet in gesprek te gaan en deze organisatie te overtuigen om een API voor de markt te ontwikkelen zodat de meldingen van Burgernet ook via derden verspreid kan worden.

Mochten de bewindslieden geen gehoor geven aan ons verzoek, dan zullen wij niet aarzelen om het standpunt van Burgernet door de bestuursrechter te laten toetsen. 

Daarbij zullen wij Burgernet dan ook aanspreken op discriminatoir gedrag richting de markt omdat Burgernet weigert de meldingen voor de markt als open data te ontsluiten , maar wel handmatig Burgernet meldingen via Twitter verspreid. 

Dit is in strijd met artikel 1 van de grondwet……. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

In het geval wij door de bestuursrechter in het ongelijk gesteld zouden worden, dan is YAZULA bereid om de Burgernet meldingen die wij nu al via YAZULA verspreiden ook voor de Nationale Politie te ontsluiten.

YAZULA is echter overtuigd dat de verantwoordelijke bewindslieden voor open data en veiligheid dit niet zover zal laten komen.


UITLEG WERKING YAZULA APP 2.0