maandag 14 maart 2016 - Min VenJ wijst bezwaar om ontsluiting NL Alert af - YAZULA / IE stellen ultimatum


VenJ geeft het uiteindelijk toe! NL Alert is openbare Informatie, maar weigert alsnog de berichten als open data te ontsluiten!

14 maart 2015
Op vrijdag 11 maart 2016 heeft YAZULA / Innovative E-Commerce BV (IE) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) een afwijzing ontvangen op het bezwaar dat IE heeft gemaakt tegen de weigering van VenJ om NL Alert voor de markt als open data te ontsluiten. (zie document).

In de afwijzing doet VenJ een opmerkelijke uitspraak. VenJ wijzigt (na 6 brieven en 1 hoorzitting) haar positie plotsklaps en stelt in haar afwijzing dat NL Alert wel openbare informatie is en dus derhalve wel onder de Who valt. Eerder stelde VenJ dat NL Alert niet openbare informatie was omdat het in een beperkt gebied onder een beperkte groep burgers verspreid werd. 

Dit was echter slechts een trucje van VenJ om onder de Who uit proberen te komen. VenJ is toch voorzichtiger geworden en heeft dat standpunt wijselijk ingetrokken.

VenJ stelt vervolgens in haar afwijzing geen eigenaar te zijn van de informatie en stelt dat YAZULA zich moet richten tot het bevoegd gezag (burgemeester – Veiligheidsregio’s).

Nu NL Alert door VenJ zelf ook als openbare overheidsinformatie is geclassificeerd, bevestigt VenJ zelf de wettelijke basis (Who) voor de ontsluiting van NL Alert als open data.

De enige discussie die VenJ zou kunnen voeren is dat men volgens de Who niet in alle gevallen verplicht gesteld kan worden tot de ontwikkeling van een koppeling voor een automatische ontsluiting (API).

NL Alert meldingen heeft alleen relevantie als deze berichten real-time voor de markt ontsloten kan worden. Dat kan alleen goed geregeld worden via een API.

VenJ is eigenaar van het NL Alert systeem en alleen VenJ kan een API laten ontwikkelen. Doorverwijzen naar het bevoegd gezag is wederom een bewuste manier om de markt te frustreren.

Die uitspraak van Centric in 2013 dat NL Alert technisch ontsloten kan worden (zie document)  i.c.m. de toezegging van Minister Opstelten op 13 maart 2013 aan YAZULA om NL Alert als open data te ontsluiten als dat technisch mogelijk zou zijn (zie document), is voldoende basis om VenJ een laatste ultimatum te stellen.

YAZULA / IE  hebben aan de de Secretaris-Generaal van het Min van VenJ de heer Riedstra op 13 maart jl per email een laatste kans geboden om het besluit omtrent de ontsluiting van NL ALert te herzien en binnen 1 week de toezegging te doen NL Alert binnen nu en 6 maanden voor de markt in een handzaam formaat te ontsluiten.

YAZULA heeft tevens een direct verzoek via de PA van Minister Plasterk gedaan  met het verzoek of de heer Plasterk als coördinerend Minister Open Data, bereid is in overleg te treden met zijn collega-Minister van der Steur om deze zaak onder de aandacht te brengen en in goed overleg op te lossen.

Nadat in eerste instantie VenJ meewerkte aan ons verzoek in 2013 veranderde ergens in de herfst van 2013 de koers van VenJ. YAZULA heeft vandaag dan ook een wob verzoek gedaan om verder inzicht te krijgen hoe VenJ rondom het onderzoek uit 2013 intern gecommuniceerd heeft (zie document).

YAZULA heeft vandaag ook de vaste commissie van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie op de hoogte gesteld van het feit dat VenJ telkenmale bewust de markt blijft frustreren in haar weigering NL Alert als open date te ontsluiten.

Voor nu wachten wij af of VenJ alsnog bereid is haar beslissing te herzien.

Mocht dat niet het geval zijn, dan zal YAZULA de afwijzing aanvechten bij de bestuursrechter in Den Bosch en wacht het Ministerie van VenJ (net als Burgernet) de weg naar Het Rechte Pad.

Jan Vroomans
CEO YAZULA

UITLEG WERKING YAZULA APP 2.0