maandag 15 december 2014 - Buurt Informatie Netwerk Veghel start communiceren via gratis YAZULA app

BIN Veghel start communiceren via gratis YAZULA app - Buurtpreventie berichten, veiligheidsberichten en waarschuwingen ontvangen bij het betreden van de wijk in 1 app.

 
(YAZULA – BIN VEGHEL) 14 december 2014 - Wanneer men Veghel binnenkomt, dan kan men vanaf nu op wijkniveau via de gratis YAZULA app automatisch relevante BIN meldingen van het Buurt Informatie Netwerk Veghel ontvangen.

Voorbeeld BIN Melding toename fietsendiefstallen

Het Buurt Informatie Netwerk – kortweg BIN – is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente en andere partners, met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren/vergroten.          

YAZULA is een locatie basedcommunicatie platform. BIN Veghel kan via YAZULA, informatie en berichten aan het relevante gebied / wijk koppelen. Iedereen die de gratis Yazula app heeft, ontvangt het BIN bericht of de melding als men in de wijk aanwezig is c.q. als men de wijk binnenkomt.

Niet alleen de bewoners van een wijk kunnen zo baat hebben bij de meldingen, maar ook de bezoekers (vaak een vergeten doelgroep) van de wijk kunnen zo bereikt worden. Ook de wijkbewoners die om welke reden dan ook niet via de mail bij het BIN aangemeld zijn, kunnen zo pro actief via de YAZULA app bereikt worden.

De BIN gebieden in Veghel worden via de YAZULA app ook automatisch verbonden met elkaar.

Alle veiligheidszaken in de wijk in 1 app
Naast de BIN Meldingen van BIN Veghel kan de app gebruiker ook de meldingen en (opsporings) berichten van Politie.nl in YAZULA ontvangen. Zo ontvangt men dus binnen een straal van 1000 meter de landelijke politie berichtgeving van Politie.nl die voor hen relevant is. YAZULA heeft een koppeling gemaakt waardoor ook alle Burgernet meldingen locatie based via de YAZULA app verspreid worden.

Calamiteiten
Bij calamiteiten wordt door hulpdiensten vaak twitter gebruikt om burgers te informeren. BIN Veghel is met YAZULA in staat om bij calamiteiten via een YAZULA bericht binnen enkele minuten ook de Twitter tijdlijn van de gemeente Veghel, de politie Veghel en van de veiligheidsregio Brabant Noord aan het calamiteitgebied in Veghel te koppelen.

In noodzakelijke gevallen kan BIN Veghel bijvoorbeeld ook de webpagina van het Rode Kruis, ik ben veilig aan een calamiteitengebied koppelen.

Burgers met de YAZULA app die op dat moment in Veghel in het calamiteitengebied aanwezig zijn, kunnen dan eenvoudig vanuit 1 kanaal alle benodigde informatie van de verschillende hulporganisaties ontvangen. Ook de niet Twitterraars kunnen zo de twitter informatie ontvangen.

Met het bereik dat BIN Veghel helpt op te bouwen voor YAZULA ontstaat er voor de burgers in de gemeente Veghel één geïntegreerd systeem dat informatie van de Nationale Politie, Gemeente, Veiligheidregio, Burgernet en BIN Veghel  op wijkniveau proactief kan ontsluiten.

Daarnaast kan men in Yazula allerlei andere informatie ontvangen, zoals meldingen over het zwemwater kwaliteit van de buiten zwemplekken in de omgeving, Amber Alerts, meldingen van vermiste kinderen en commerciële berichten.

Belangrijk is daarbij de dat gebruiker zelf kan bepalen welke berichten men wel / niet wenst te ontvangen en de informatie relevant voor het betreffende gebied is.

BIN Veghel verstuurt berichten in de categorie  Veiligheid in de wijk. De Yazula app is beschikbaar voor Androïd en iOS (voor zowel smartphone als tablet). Zorg dat als u de app download u in ieder geval het kanaal veiligheid in de wijk aanvinkt.

Augustus 2014 startte BIN Uden Zuid als eerste BIN organisatie in Nederland al om via de YAZULA app BIN meldingen op wijkniveau te versturen.