Versie 1.01 Mei 2013

1.

Een Yazula bericht dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.
   

2.

Een Yazula bericht mag niet strijdig zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden.

   
3.

Een Yazula bericht mag niet nodeloos kwetsend zijn, noch een bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid.

   
4.

Een Yazula bericht behoort naar vorm en inhoud zodanig te zijn dat het vertrouwen in Yazula niet wordt geschaad.

   
5.

Zonder te rechtvaardigen redenen mag een Yazula bericht niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid.

   
6. Een Yazula bericht mag geen inhoud bevatten die haatdragend, bedreigend of pornografisch is; die aanzet tot geweld; of de naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
   
   
7. De zender van een Yazula bericht dient op verzoek van een medewerker van Yazula bericht de juistheid of de eerlijkheid van de uiting aannemelijk te maken, indien deze gemotiveerd wordt aangevochten.
   
   
8.

De Gedragscode voor Yazula berichten dient niet alleen te worden toegepast naar de letter, maar ook naar de geest.

   
9.

Zowel bedrijven als consumenten hebben het recht om over schending van de Yazula Gedragscode een klacht in te dienen bij de klachtenafdeling van Yazula (mail aan klachtenafdeling)