YAZULA en alle daaraan gelieerde ondernemingen (“YAZULA”, “wij”, “ons” of “onze”) neemt een zorgvuldige omgang met uw (“Gebruiker” of “u”) persoonsgegevens zeer serieus. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Hierbij houdt YAZULA zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Lees dit privacy policy (“Privacy Policy”) voordat u gebruikmaakt van de diensten van YAZULA (“Diensten”) waarvan o.a. deel uitmaken: de website www.yazula.com (“Website”). Door gebruik te maken van (een deel van) de Diensten verklaart u zich akkoord met dit Privacy Policy. In dit Privacy Policy wordt u inzicht gegeven in de gegevens die wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij met deze gegevens doen.


1. Gegevens die YAZULA verwerkt met het doel en de grondslag

In het kader van de Diensten verwerkt YAZULA de hieronder opgenomen persoonsgegevens voor de doeleinden en grondslagen zoals ook hieronder opgenomen.


A. Grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen die zijn opgenomen in de Europese privacywetgeving:

1. toestemming;
2. uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker;
3. wettelijke plicht; en
4. gerechtvaardigd belang van YAZULA of een derde.

Onder gerechtvaardigde belangen verstaan wij onder andere: reclame, marketing, beveiliging, auditing, fraudeopsporing, (misdaad)preventie, (markt)onderzoek naar en analyse en verbetering van onze dienstverlening, intern beheer, juridische zaken en bedrijfshuishouding. Hieronder is steeds aangegeven welke grondslag van toepassing is op een specifieke verwerking.


B. De persoonsgegevens die wij verwerken en voor welk doel

Aanmaken gebruikersaccount: voor het aanmaken van een gebruikersaccount dient u: (i) uw contactgegevens (voornaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer, e- mailadres en bedrijfsnaam en adres) te verstrekken; alsmede (ii) username van uw gebruikersaccount; (iii) wachtwoord van uw gebruikersaccount; (iv) uw geboortedatum; Afhankelijk van de verwerking is grondslag 2. of 4. van toepassing.

Informatieberichten: YAZULA kan uw Contactgegevens gebruiken om informatieberichten (geen marketingcommunicatie) te sturen die noodzakelijk zijn om de Diensten te verlenen. Grondslag 2. is van toepassing. Gegevensaggregatie: om de verwerking van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken kan YAZULA uw persoonsgegevens samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te creëren die vervolgens niet kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Grondslag 4. is van toepassing.

Naleving van (lokale) wetgeving: YAZULA kan, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan uiteengezet in dit Privacy Policy, bijvoorbeeld voor rechtshandhaving en in geval van een gerechtelijk bevel. Grondslag 3. is van toepassing. Fraudeopsporing: YAZULA verwerkt uw persoonsgegevens voor fraudeopsporing en om fraude en misbruik te voorkomen. Als wij een redelijk vermoeden hebben van enige fraude, oplichting of criminele activiteit toerekenbaar aan u, of dit vaststellen, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt om te voorkomen dat u in de toekomst nog gebruik kunt maken van onze Diensten. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 3. of 4. van toepassing.

Marketing: voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving, kan YAZULA uw contactgegevens (zoals hierboven beschreven) gebruiken voor marketingcommunicaties, zoals nieuwsbrieven. U kunt zich hiervoor op elk moment afmelden. De nieuwsbrief kan ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 1. of 4. van toepassing.


2. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving of wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk en toegestaan is om uw persoonsgegevens langer te bewaren. In ieder geval worden de gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van een gebruikersaccount (zoals hierboven beschreven) bewaard zolang u interesse blijft tonen in de Diensten en zolang u gebruikmaakt van de Diensten.

Na afmelding of verwijdering van uw gebruikersaccount, worden uw persoonsgegevens nog gedurende een periode van maximaal zes maanden bewaard. Wanneer u vragen heeft over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op via de contactgegevens hieronder. Let op: u dient er rekening mee te houden dat YAZULA verzamelde gegevens te allen tijde in een geaggregeerde en anonieme vorm kan bewaren voor (markt)onderzoek, analyse en/of fraudebescherming. Grondslag 4. is in dit geval van toepassing.


3. Verstrekken van persoonsgegevens aan andere derden
In de gevallen zoals hieronder opgenomen is het YAZULA toegestaan uw persoonsgegevens te delen met derden.

Bevoegde autoriteiten: YAZULA maakt persoonsgegevens bekend aan autoriteiten belast met wetshandhaving en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk vereist of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude. Grondslag 4. is van toepassing.

Overdracht: YAZULA kan uw persoonsgegevens aan derden overdragen in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement van YAZULA. YAZULA vraagt in dat geval vooraf uw toestemming, indien dit is vereist onder de toepasselijke wetgeving. Grondslag 4. is van toepassing.

Service providers: YAZULA kan uw persoonsgegevens delen voor de doeleinden zoals opgenomen in dit Privacy Policy met service providers waar nodig om de Diensten te verlenen namens ons, zoals hosting, data- analyse en opslag, betalingsverwerking, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur, klantenservice, productontwerp, productdiagnostiek, e-maillevering, creditcardverwerking, auditing, en marketing.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met service providers die voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 2. of 4. van toepassing.

Indien bovenstaande organisaties worden aangemerkt als een verwerker onder de Europese privacywetgeving, dan sluiten wij met hen een verwerkersovereenkomst. Verwerking van uw persoonsgegevens vindt dan alleen plaats op onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid.


4. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar het buitenland

Onze Diensten worden voor het overgrote deel beheerd en geëxploiteerd vanuit Nederland. Als er toch persoonsgegevens worden verstrekt aan een derde in het buitenland, dan gebeurt dit alleen naar een derde in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.

Ontbreekt dit passend beschermingsniveau, dan zorgt YAZULA ervoor dat de wettelijk vereiste waarborgen worden geboden, zoals het sluiten van een EU-modelcontract of het verplicht stellen van een Privacy Shield Certificering.

Indien u nadere informatie wenst over de doorgifte van uw persoonsgegevens naar het buitenland, kunt u contact opnemen met onze privacy officer via de contactgegevens hieronder. Door onze Diensten te gebruiken, of anderszins informatie aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met de overdracht van uw persoonsgegevens aan landen buiten Nederland.


5. Gebruik van cookies

YAZULA maakt op de Website gebruik van cookies. Door bij de cookiemelding van onze Website op “Ok” te klikken of gebruik te blijven maken van de Website, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt. Hieronder is meer informatie te vinden over de cookies die gebruikt worden door en via de Website en voor welke doeleinden.


6. Welke soort cookies worden gebruikt op de Website en voor welk doel

De Website maakt gebruik van de hieronder opgenomen verschillende soorten cookies voor de doeleinden zoals hieronder opgenomen:

Analytische cookies: dit zijn anonieme cookies waarmee YAZULA haar Website kan verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet aan derde partijen doorgegeven.

Sessie cookies: sessie cookies zet YAZULA in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. Wij onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze Diensten op af.

Social media cookies: dit zijn cookies om de inhoud van onze Website te delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een pagina van de Website wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij u naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Overige/onvoorziene cookies: door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat YAZULA niet altijd inzicht heeft in de cookies die via onze Website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten (dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze Website getoond worden).


7. Cookie-instellingen aanpassen of cookies verwijderen

Indien u niet wilt dat YAZULA cookies op uw (mobiele) apparaat plaatst, dan kun u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. Voor elke browser en elk (mobiele) apparaat, dient u uw instellingen separaat aan te passen.

Let op: het is mogelijk dat na aanpassing van de cookie-instelling, sommige onderdelen van de Website niet langer (correct) kunnen worden gebruikt. Wanneer er door YAZULA cookies zijn geplaatst, dan kunt u deze ook verwijderen. Hoe dat moet, verschilt per browser.

Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Meer informatie over cookies vindt u op de website van de Consumentenbond. Wanneer u op de Website cookies tegenkomt die wij hierboven niet hebben vermeld, dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te melden.


8. Beveiliging

Wij proberen er alles aan te doen om uw persoonsgegevens te beschermen. YAZULA maakt hiervoor gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door YAZULA beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang van onbevoegden. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen. Zo zijn bijvoorbeeld alle invulvelden op het Platform TLS beveiligd.

Verder wordt het Platform continu geüpdatet met de laatste security updates. Het Platform kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere ondernemingen. Het is mogelijk dat zij persoonlijke informatie verzamelen van mensen die hun website bezoeken.

YAZULA kan geen garanties bieden omtrent het privacy beleid van externe websites en draagt geen verantwoordelijkheid voor die websites.


9. Uw rechten

U heeft op ieder moment het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder. Daarnaast is het mogelijk dat Gebruikers zelf via het Platform bepaalde gegevens kunnen inzien, wissen of wijzigen. Tenslotte wijzen wij u erop dat u op basis van de Europese privacywetgeving verder nog de volgende rechten heeft:
- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
- inzage in de exacte persoonsgegevens die wij van u hebben;
- het laten corrigeren van foutieve gegevens; - het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
- intrekken van toestemming; en
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Indien er ondanks onze inspanningen om de juistheid van persoonsgegevens te waarborgen, toch onjuiste informatie is opgeslagen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.


10. Klachten

Wij helpen u graag verder in het geval van klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen u in het geval van een klacht contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder. Op grond van de Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.


11. Wijziging

YAZULA behoudt zich het recht voor dit Privacy Policy te wijzigen. We beperken uw rechten onder dit Privacy Policy echter niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De meest actuele versie van dit Privacy Policy kunt u te allen tijde op het Platform terugvinden. Wij raden u aan vóór het plaatsen van een reservering te controleren of er een geüpdatete versie beschikbaar is.


12. Vertaling

Dit Privacy Policy is opgemaakt in de Nederlandse en Engelse taal. In het geval van enige tegenstrijdigheden tussen deze versies, prevaleert de Nederlandse versie.


13. Contactgegevens

In geval van vragen over dit Privacy Policy of onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per reguliere post contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Daarnaast is het mogelijk om direct contact op te nemen met onze privacy officer via de gegevens hieronder.

YAZULA Binderseind 44
5421CJ Gemert Nederland
Kamer van Koophandel nummer: 56546998
Website: www.yazula.com


14. Privacy officer

Onze privacy officer is bereikbaar via e-mail: info@YAZULA.com.


15. Versie

Dit Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 22 februari 2019.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: Yazula - info(at)Yazula.com.