Yazula voor iOS is te downloaden in de app store. De iOS app werkt op smartphones en iPADs.


Download Yazula voor IOS
de iPhone of iPAD dient over versie iOS 5 of hoger te beschikken. U dient internet en GPS aan te hebben staan.