Yazula voor android is te downloaden in de app store. De android app werkt op smartphones en android tablets.


Download Yazula voor Android
U dient een andriod device te hebben met Android 2.2 of hoger. Daarnaast dient u device over internet en GPS te beschikken.