maandag 11 november 2013 - Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond communiceert locatie based via Yazula


ROTTERDAM / GEMERT ) Yazula – 11 november 2013
Tijdens incidenten is het vaak lastig betrouwbare informatie te vinden. De veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) heeft daarom via de website Rijnmondveilig.nl 1 plek gecreëerd waar je tijdens incidenten in de regio  Rotterdam – Rijnmond alle informatie kunt vinden van politie, brandweer, ambulance, 112 meldkamer en andere partners die bijdragen aan de veiligheid in de regio.

De (korte) meldingen bij incidenten van de veiligheidregio Rotterdam – Rijnmond wordt vanaf nu niet alleen op Rijnmondveilig.nl geplaatst, maar ook automatisch in Yazula.

Iedereen die de Yazula app (iOS / Android) op de smartphone / tablet geïnstalleerd heeft, ontvangt automatisch de berichten van de veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond als men in de buurt van het incident is.

Yazula plaatst niet alleen berichten van de veiligheidsregio in Yazula, maar bijvoorbeeld ook de berichten van politie.nl en Amber Alerts. Als men in de buurt van een incident / calamiteit is, ontvangt de burger via Yazula zo nodig dus vanuit de verschillende organisaties relevante informatie over het incident.

Een goed voorbeeld hiervan is de ongeval op de A15 op 9 november jl, waar via Rijnmondveilig.nl de berichtgeving rondom het incident te volgen was, maar waar via Yazula ook direct de informatie van de politie geplaatst werd.

Onderstaande links zijn Yazula berichten die via de app weer op twitter / facebook geplaatst zijn.

De veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond kan Yazula bij calamiteiten gratis inzetten. Yazula biedt ook andere veiligheidsregio’s de mogelijkheid gebruikt te maken van Yazula. Bij veiligheidregio overstijgende calamiteiten zou zo via 1 concept en op een eenduidige manier naar de burger gecommuniceerd kunnen worden.