donderdag 1 mei 2014 - Een stroomstoring raakt ons allemaal

Yazula 1 mei 2014
Grote delen van Amsterdam en Diemen (zuid-oost / rivierenbuurt / zuidas) hadden woensdagmiddag 30 april te maken met een stroomstoring. 

Leveringszekerheid en een goed distributienetwerk is iets wat wij in Nederland als zeer vanzelfsprekend vinden. Als er dan ook een grote stroomstoring plaatsvindt, wordt dan ook snel duidelijk hoe afhankelijk wij zijn en hoe belangrijk het is om de aanwezige / gedupeerde in een storingsgebied te kunnen bereiken. We mogen nog van geluk spreken dat koningsdag afgelopen zaterdag plaatsvond en niet woensdag 30 april.

De storing werd dit keer veroorzaakt door een stroomonderbreking in een tweetal hoogspanningsstations van Tennet, de landelijke netwerkbeheerder in Nederland.

Als gevolg van deze storing viel een belangrijk deel van het openbaar vervoer stil  (treintraject tussen Schiphol en Weesp en Schiphol / Utrecht - metro in Amsterdam), winkels moesten sluiten en een grote groep van 50 tot 55.000 huishoudens werden getroffen.

De storing in het hoogspanningsnet trof dit keer alleen het onderliggende distributie netwerk van Liander. Als dit op een ander punt in het 150 kV netwerk had plaatsgevonden, dan had  de stroomstoring ook net zo goed meerdere regionale distributienetwerken kunnen treffen.

Er is 1 landelijk meldpunt voor het aanmelden van stroom / aardgas  storingen. Maar waarom ook niet 1 landelijke strategie voor het communiceren  richting gedupeerden in een storingsgebied? In welk gebied je ook bent, altijd de info kunnen ontvangen van de verantwoordelijke regionale netbeheerder. Zou dat niet handig zijn?

Westland Infra is een jaar geleden al gestart om storingen in het aardgas en elektriciteitsnetwerk via Yazula te communiceren. Zou dit door de totale sector overgenomen worden, dan zouden de regionale netbeheerders in Nederland het volgende creëren.

- In welk gebied  je als burger in Nederland ook bent, als je in het getroffen gebied aanwezig bent, kan je altijd door de verantwoordelijke netbeheerder geïnformeerd worden over duur / verloop etc…

- Andere partijen kunnen ook deelnemen in het concept en in het geval van het openbaar vervoer zouden NS of het GVB in dit geval ook op grote  knelpunten hun klanten kunnen informeren over mogelijke oplossingsrichtingen die zij dan aanbieden.

- Maar ook in het geval een stroomstoring opschaalt naar een calamiteit (onlusten), zou eventueel een betrokken veiligheidsregio(s) of de Nationale Politie ook direct in hetzelfde concept kunnen communiceren

- Spin off effect is ook dat de sector gelijk (om een paar voorbeelden te noemen) een bijdrage levert in het communicatie bereik opbouwen voor bijvoorbeeld opsporingsberichtgeving van de Nationale Polite, calamiteit berichtgeving van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond  of gladheidmeldingen van de provincie  Overijssel.

In plaats van de klant of burger  centraal te stellen, zie je nog te vaak dat elke organisatie vanuit eigen oplossingen denkt en dat kan beter.

In het geval van stroomstoringen is het idee van Yazula, al deze organisaties met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheden, 1 kanaal te bieden om rechtstreeks op de smartphone / tablet van  gedupeerden in een (getroffen) gebied te communiceren.

Hoe eenvoudig zou de wereld er voor de burger / klant dan uitzien? Naast het verhogen van de service zijn wij er van overtuigd dat de distributiebedrijven in de energiesector dan ook sterk kosten kunnen besparen.

Een stroomstoring raakt ons allemaal, waarom dan ook niet gezamenlijk optreden?

Zie via onze animatie zelf hoe Yazula werkt. NL - EN

Jan Vroomans
Yazula