vrijdag 1 maart 2019 - PERSBERICHT - Primeur: YAZULA eerste app met directe koppeling NL-Alert

Primeur: YAZULA eerste app met directe koppeling NL-Alert

Koppeling startpunt voor verdere uitbreiding mogelijkheden van innovatieve app

GEMERT, 1 maart 2019 – YAZULA is na een intensieve testperiode de eerste app met een directe koppeling met NL-Alert, het Nederlandse waarschuwingssysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit alarm wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een terroristische aanslag, explosiegevaar of noodweer.

Het ministerie onderzocht al in 2017 de mogelijkheden om NL-Alert ook via andere kanalen te verspreiden. YAZULA is toen al door het ministerie benaderd om deel te nemen aan een pilot waarin gekeken werd in hoeverre een app een geschikt kanaal is voor deze meldingen. 
Door de nieuwe koppeling vergroot NL-Alert op verschillende manieren zijn bereik. Zo zijn meldingen via de YAZULA-app nu ook via een wifinetwerk te ontvangen. Daarnaast is NL-Alert nu ook op een tablet met iOS of Android te ontvangen. Miljoenen huishoudens in Nederland gebruiken een tablet. 
 
Dit is mogelijk dankzij een technische koppeling tussen YAZULA en de verzender van NL-Alert-berichten. Mensen die de YAZULA-app via de App Store (iOS) of Google Play (Android) installeren op een smartphone of tablet weten zeker dat ze via de app altijd voor hen relevante (NL Alert-)meldingen binnen krijgen. 
 
De app biedt hen een extra zekerheid dat ze NL-Alert-meldingen ontvangen omdat YAZULA niet afhankelijk is van de techniek achter NL-Alert of die van een mobiele provider. YAZULA is hierin een waardevolle toevoeging op NL-Alert, maar geen vervanging. De combinatie van beide versterkt elkaar. 
 
Wanneer een bericht wordt verstuurd via NL-Alert, wordt dit tevens realtime via het YAZULA-platform gedistribueerd naar de YAZULA-app. App-gebruikers die tijdens een calamiteit in een bepaald gebied zijn, ontvangen dan via YAZULA automatisch het NL-Alert-bericht. Een ander voordeel is dat gebruikers meldingen eenvoudig kunnen delen via sociale media. 
 

Door de koppeling ontstaat er in potentie ook een praktisch communicatiekanaal voor de 25 individuele veiligheidsregio’s om burgers in hun gebied te waarschuwen voor een calamiteit met een lagere prioriteit. YAZULA ontsluit deze meldingen al van RijnmondVeilig.nl, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. 

Op het moment dat dit voor meer regio’s gebeurt, wordt het voor burgers dan heel makkelijk om op basis van geografische positie meldingen van alle veiligheidsregio’s via YAZULA te volgen.

Volgens Jan Vroomans van YAZULA is de koppeling met NL-Alert een eerste stap in de verdere uitbreiding van de mogelijkheden van de app. “Met de YAZULA-app kan iedere organisatie – of het nu een overheidsinstantie of een commercieel bedrijf is – mensen binnen bepaalde locaties heel gemakkelijk bereiken met een belangrijk bericht. Dat kan gaan om een calamiteit, maar ook om een speciale aanbieding of een belangrijke mededeling. Met deze app is een gebruiker wereldwijd te bereiken, zolang er internetdekking is via wifi of 4G. Dat biedt tal van mogelijkheden.”
 
De YAZULA-app koppelt berichten aan de geografische locatie van de gebruiker. Wanneer iemand zich binnen een bepaalde afstand van een specifieke locatie bevindt, laat de YAZULA-app gericht berichten zien. Het concept van YAZULA is uniek doordat het platform zender en ontvanger automatisch koppelt op basis van interesses. Daarbij heeft de gebruiker altijd het laatste woord: hij of zij kan in de app interesses aangeven en organisaties en bedrijven desgewenst blokkeren. 
 
Jan Vroomans wijst op de brede toepassingsmogelijkheden van de YAZULA-app. “Denk aan luchthavens die reizigers tijdig en goed willen informeren over bijvoorbeeld vluchten of veiligheid. Of aan een jachthaven die binnenkomende boten volledig automatisch kan informeren over de juiste ligplaats. Uniek aan de app is dat vergelijkbare locaties, zoals een luchthaven of jachthaven die via YAZULA communiceren automatisch een netwerk met elkaar creëren voor de burger die van a naar b gaat, bijvoorbeeld van jachthaven naar jachthaven van luchthaven naar luchthaven. Zo ontstaan digitale community’s van gelijksoortige organisaties.
 
“Verder is de nationale veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld doordat ministeries burgers in binnen- en buitenland gemakkelijk kunnen bereiken met voor hen belangrijke informatie bij een calamiteit.”
 
Doordat het mogelijk is om alle veiligheidsinformatie via één kanaal te verspreiden is optimale synergie mogelijk tussen organisaties. Nu zijn er nog veel verschillende instanties die ieder hun eigen kanalen gebruiken, zoals de politie, NL-Alert, Burgernet en Veiligheidsregio’s. YAZULA streeft ernaar om alles onder één dak te ontsluiten. Dit doen wij op het gebied van veiligheid nu al voor meldingen van de politie, NL Alert, AMBER Alert en de meldingen van veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. 
 
De YAZULA-app biedt verder lokale retailers en overheden belangrijke voordelen doordat zij hun doelgroepen heel gericht kunnen bereiken. De appgebruiker profiteert hierbij van een goede en probleemloze informatievoorziening, waarbij hij de volledige controle behoudt over wie hem of haar mag voorzien van informatie. In tegenstelling tot sociale platforms als Facebook en Twitter legt YAZULA geen persoonsgegevens vast en is de privacy van de gebruiker daardoor volledig gewaarborgd. 
 
Bekijk voor meer achtergrond over de YAZULA-app het filmpje op YouTube