woensdag 17 februari 2016 - Burgernet meldingen via YAZULA als open data officieel aan Nationale Politie aangeboden

17 februari 2016
De afgelopen week heeft zowel YAZULA als de Nationale Politie op het verzoek om de Burgernet meldingen als open data voor de markt te ontsluiten een afwijzing van Burgernet ontvangen.

YAZULA is van mening dat elke kans aangegrepen moet worden om het bereik van de Burgernet meldingen te vergroten en vindt het standpunt van Burgernet dan ook onbegrijpelijk.

Gisteren heeft YAZULA een publieke oproep gedaan aan Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het open databeleid in Nederland en aan Minister van der Steur, verantwoordelijk voor de veiligheid in Nederland om Burgernet te bewegen haar besluit te herzien.

Hoewel YAZULA nu al in staat is Burgernet meldingen via de YAZULA app te verspreiden, vinden wij het ook van belang dat de meldingen als open data voor de markt ontsloten wordt.

Met de meldingen als open data zouden wij de Burgernet berichten minder omslachtig kunnen genereren en in bepaalde gevallen ook de afmeldberichten niet meer missen.

In het geval dat Burgernet niet te overtuigen is om de meldingen als open data voor de markt te ontsluiten, heeft YAZULA gisteren aangegeven bereid te zijn onze data met de Nationale Politie te willen delen.

De Nationale Politie is zelf als organisatie ook vooruitstrevend in het ontsluiten van overheidsinformatie als open data, iets waar YAZULA  ook dankbaar gebruik van maakt. 

Hoewel wij beseffen dat het de wereld op zijn kop is en wij een stukje van onze toegevoegde waarde t.o.v. de Nationale Politie uit handen geven, vindt YAZULA het algemeen belang in dit geval belangrijker dan onze eigen positie.

YAZULA heeft dan ook woord bij daad gevoegd en wij hebben vandaag ons voorstel om Burgernet data via YAZULA voor de de Nationale Politie als open data te ontsluiten, officieel per email aan de programmadirecteur communicatie van de Nationale Politie kenbaar gemaakt.

UITLEG WERKING YAZULA APP 2.0