donderdag 18 februari 2016 - Burgernet meldingen als open data ontsluiten bespaart Burgernet honderdduizenden euro’s

Burgernet meldingen als open data ontsluiten bespaart Burgernet honderdduizenden euro’s

18 februari 2016
Openbare overheidsinformatie als open data ontsluiten stimuleert de ontwikkeling van nieuwe innovatieve diensten en werkgelegenheid in Nederland, creëert een betere dienstverlening richting de Burgers en  kan de overheid miljoenen Euro’s per jaar besparen.

Open data als bron is voor YAZULA erg belangrijk en wij hebben dan ook op basis van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) al een aantal verzoeken gedaan om openbare overheidsinformatie als open data ontsloten te krijgen.

YAZULA koppelt deze overheidsinformatie via ons communicatie platform aan het gebied waar deze informatie relevant is en ontsluit deze informatie op een slimme manier via de YAZULA app voor de burgers.

Hoewel er grote voordelen voor de overheid te behalen valt, heerst er nog veel koudwatervrees bij bestuursorganisaties om open data als strategisch communicatie instrument voor hun organisaties in te zetten.

In objecties wordt er met de kosten van de ontsluiting geschermd, men is al tevreden hoe er gecommuniceerd wordt, er is angst om “controle” te verliezen, en een erg belangrijke drijfveer om geen medewerking te verlenen is de angst om een positie in de markt te verliezen. Allemaal reacties die vanuit angst voor het onbekende gedreven wordt.

In het geval van Burgernet zijn er vele aspecten die in de afwijzing richting YAZULA en de Nationale Politie meespelen. Iedereen die onze eerdere artikels leest, zal begrijpen wat wij hiermee bedoelen.


Bereik en het vergroten van bereik is een belangrijk aspect voor een organisatie zoals Burgernet. De vraag is…. hoe vergroot je slim dat bereik?

Burgernet zou naar onze mening het fenomeen open data met beide handen moeten omsluiten. Wij kunnen ons standpunt in onderstaand voorbeeld ook nog eens financieel onderbouwen en kwantificeren.

In 2013 besteedde Burgernet bijvoorbeeld bijna 400.000 euro aan een mediacampagne met als resultaat dat het deelnemersaantal aan Burgernet met 184.000 personen groeide. Op zich een mooi resultaat (*).

In haar afwijzing richting YAZULA vond Burgernet dat men al voldoende communiceerde via hun website en de app. Als je tevreden bent, word je natuurlijk niet snel getriggerd om over verbeteringen na te denken.

De vraag kan echter gesteld worden, zou met minder ook meer gerealiseerd kunnen worden. Het antwoord hierop is volmondig ja.

Wat is slimmer 184.000 extra burgers via een mediacampagne van 400.000 euro of in dat budget zo’n 50.000 euro vrijmaken en de meldingen tevens als open data te ontsluiten voor de markt.  

Daarbij ook direct toegang tot de communicatie kanalen van de Nationale Politie en profiteren van alle investeringen die de Nationale Politie op het gebied van communicatie reeds doet.

Burgernet als open data ontsluiten betekent, naast het ontsluiten voor YAZULA, concreet direct extra bereik via de website van de Nationale Politie die 2,2 miljoen keer per maand bezocht wordt en extra bereik via de app van de Nationale Politie die reeds 600.000 keer is gedownload.

Burgernet staat niet alleen in haar houding. Overheden ontwikkelen bijvoorbeeld allemaal individuele apps over een scala aan onderwerpen, terwijl het veel beter is om te zorgen dat de informatie als open data ontsloten wordt en de markt op basis van marktwerking hiervoor slimme innovaties en toepassingen laten ontwikkelen. Goedkoper, efficiënter, en vele malen doelmatiger.

YAZULA krijgt soms in gesprek met Bestuursorganisaties te horen, jullie zijn een commerciële organisatie... Alsof Twitter en Facebook dat niet zijn...

Het enige wat wij dan zeggen… Welke organisatie is op dit moment in staat op het gebied van veiligheid alle relevante informatie van de Nationale Politie, Burgernet, AMBER Alert in Nederland en bijvoorbeeld nog eens extra de calamiteiten in in de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond voor de Burger in 1 oogopslag te ontsluiten?

Geen overheidsorganisatie, maar YAZULA. Mede dankzij Open Data en enige creativiteit daar waar wij door de overheid op dit moment bewust worden tegengewerkt.

De Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) is een eerste stap en zeker geen onbelangrijke stap om overheidsinformatie als open data binnen de overheid te ontsluiten.

Echter zolang er met tunnel visie en vanuit angst op verzoeken om open data gereageerd wordt en de Who bestuursorganisaties nog de ruimte biedt om op oneigenlijke gronden verzoeken af te wijzen, zal YAZULA aandacht blijven vragen voor het onderwerp Open Data.

Jan Vroomans
CEO YAZULA

Bron:
(*) Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013 pagina 85


UITLEG WERKING YAZULA APP 2.0