vrijdag 11 maart 2016 - YAZULA start rechtszaak tegen Burgernet

YAZULA start rechtszaak tegen Burgernet

11 maart 2016
YAZULA zal vandaag bij de bestuursrechter in Den Bosch een beroepsprocedure tegen Burgernet opstarten.

De beroepsprocedure gaat over de weigering van Burgernet om de Burgernet meldingen als open data in een handzaam formaat voor de markt te ontsluiten.

YAZULA heeft in augustus 2015 op basis van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) een verzoek gedaan aan Burgernet om de Burgernet meldingen als open data voor de markt te ontsluiten.

De Wet hergebruik overheidsinformatie die medio 2015 in Nederland van kracht is gegaan, is bedoeld om de markt een juridisch kader te bieden waarop een verzoek om open data door een bestuursorgaan gehonoreerd dient te worden.

Op het bezwaar van YAZULA tegen de afwijzing van Burgernet heeft YAZULA op 5 februari 2016 een definitieve afwijzing van Burgernet ontvangen.

YAZULA heeft vervolgens in een oproep aan Minister Plasterk (Open Data beleid) en Minister van der Steur (Veiligheid) de afgelopen weken nog gepoogd om de weg naar de rechter te vermijden.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft ondanks een drietal mails van YAZULA geen enkele reactie gegeven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tot op heden YAZULA niet duidelijk kunnen maken hoe men naar deze zaak kijkt.

Minister Plasterk komt tot op heden in ieder geval zijn belofte die hij op 8 december 2015 in het algemeen overleg met de vaste commissie van Binnenlandse Zaken aan de kamer heeft gedaan niet na.

Tijdens dat overleg beloofde de bewindsman namelijk om bestuursorganisaties die niet meewerken aan open data verzoeken daarop aan te spreken.

YAZULA vindt de houding van beide ministeries op zijn zacht gezegd opmerkelijk. YAZULA staat namelijk niet alleen in haar verzoek. Burgernet heeft recent ook eenzelfde verzoek van de Nationale Politie afgewezen.

De meldkamers van de Nationale Politie mogen de Burgernet meldingen wel verspreiden, maar Burgernet wenst niet mee te werken aan het verzoek van de Nationale Politie om Burgernet meldingen real-time, voorzien van een geo-codering in een digitaal formaat als open data te ontsluiten.

Op deze wijze zou de Nationale Politie in staat zijn de Burgernet meldingen automatisch te integreren met de communicatiekanalen van de Nationale Politie.

We praten in dit geval dus niet meer alleen over een simpel verzoek om ontsluiting van overheidsinformatie. In dit specifieke geval wordt met de afwijzende houding van Burgernet ook pijnlijk duidelijk hoe de verhoudingen tussen Burgernet en de Nationale Politie liggen.

YAZULA kan vooralsnog maar 1 conclusie trekken. Het draait bij Burgernet om Burgernet en niet om de Burger.

Op zich zou dit gegeven al reden genoeg moeten zijn om de bewindspersonen in beweging te krijgen.

Nu het duidelijk wordt dat beide ministeries excelleren in het zwijgen, wordt YAZULA wel verplicht om een beroepsprocedure tegen Burgernet te starten.

YAZULA eist dat Burgernet meewerkt aan het ontsluiten van de Burgernet meldingen via een API. Via deze methode is het mogelijk dat marktpartijen op een geautomatiseerde wijze de Burgernet meldingen real-time via eigen kanalen kunnen verspreiden.

Indien de rechter de afwijzing van Burgernet richting YAZULA toch zou volgen, dan eist YAZULA bij de rechter dat Burgernet per direct dient te stoppen met het zelf  handmatig verspreiden van Burgernet meldingen via Twitter en Facebook.

Deze eis van YAZULA is gebaseerd op het feit dat Burgernet Twitter en Facebook t.o.v. de markt onterecht bevoordeelt en daarmee handelt Burgernet discriminatoir t.o.v. de rest van de markt. Dat gegeven is in strijd met artikel 1 van de grondwet.

Voor meer informatie kunt u ook de volgende documenten raadplegen:

Lees ook:

UITLEG WERKING YAZULA APP 2.0